Лабораторія

Наш партнер НВФ «Діагностичні прилади» має в своєму розпорядженні лабораторію неруйнівного контролю та надає послуги з проведення контролю обладнання та матеріалів неруйнівними методами при виготовленні, будівництві, монтажі, ремонті, реконструкції, експлуатації та технічного діагностування промислових об'єктів.

Основою діяльності лабораторії є об'єктивна оцінка якості виробів, отримання, обробка і аналіз інформації про їхню якість, розробка пропозицій щодо підвищення якості випробувань продукції, а також проведення арбітражних випробувань методами неруйнівного контролю.

Лабораторія неруйнівного контролю обладнана сучасним обладнанням, технікою і засобами вимірювань, що дозволяє проводити випробування на високому технічному рівні.

Колектив лабораторії складається з відповідальних, сертифікованих відповідно до EN ISO 9712 «Неруйнівний контроль - Кваліфікація і сертифікація персоналу, зайнятого в неруйнівному контролі», висококваліфікованих фахівців, що мають багаторічний досвід роботи в галузі контролю якості.

Лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», а також має дозвіл Держгірпромнагляду України на проведення випробувань машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Сфера діяльності лабораторії:

Методи контролю:

 • візуальний контроль (VT);
 • ультразвуковий контроль (UT);
 • радіографічний контроль (RT);
 • магнітопорошковий контроль (MT);
 • капілярний контроль (PT);
 • вихрострумовий контроль (ET);
 • визначення твердості.

Об'єкти контролю - зварні з'єднання і основний метал:

 • котлів парових та водогрійних;
 • резервуарів, цистерн, баків і судин металевих;
 • трубопроводів;
 • обладнання підіймального та вантажного;
 • машин і устаткування для гірничих робіт;
 • машин і обладнання металургійної промисловості;
 • конструкцій металевих і їх частин;
 • обладнання залізничного транспорту;
 • суден і плавучих засобів.